• Dansk
  • English
  • Italiano
  • Polski
  • Deutsch

Poziomy stanu zdrowia

Ogólnodostępny, światowy system deklaracji stanu zdrowia zwierząt (SuS, wolny od specyficznych patogenów) w połączeniu z najlepszą genetyką to klucz do uzyskania optymalnych wyników produkcyjnych.

W Danii poziomy stanu zdrowia zwierząt są dla kupującego określone. Firma deklaruje wysoki status zdrowotny stada, które jest wolne od szeregu chorób. Stado reprezentuje najwyższy lub wysoki status zdrowotny zwierząt hodowlanych zależnie od zakresu badanych czynników patogennych np. MYC, APP, PRRS. Stada konwencjonalne to takie stada w których stan zdrowia świń nie jest systematycznie sprawdzany i w pewnym stopniu nie znany ze względu na brak monitoringu poziomu przeciwciał.

Większość duńskich hodowców trzody chlewnej z którymi Porc-Ex współpracuje, jest częścią systemu ochrony zdrowia SuS. Jeżeli producent trzody chlewnej ma oficjalny status zdrowia, będzie on poddany szeregom regulacji mających na celu ochronę przed zakażeniem, kontrolę zdrowia i transportu.

grise_taet_paa
7kg 003
Duo
A group of little piglets scurrying around near their mother.