Transport, køb og salg af smågrise til eksport

Velkommen til Porc Ex –
Eksperter i smågrise

Har du interesse i at prøve et alternativ til at sælge dine grise, kunne en henvendelse til Porc-Ex A/S være en mulighed. Vi har altid som mål at sælge grisene, der hvor de bedste priser kan opnås, og har via denne politik opbygget et bredt kontakt- og agentnet på alle vigtige europæiske markeder. Der er sikkerhed for betaling til tiden og vi betaler altid vores leverandører max. 8 dage efter afhentning af deres grise.

Noteringer

Transport af smågrise

Eksportcenter

SMS-Service

Køb og salg af smågrise

Professionel køb/salg af smågrise til eksport

Porc-Ex A/S kan i år fejre 25-års jubilæum og vi er stolte af, at Porc-Ex A/S har været med i gamet helt fra starten og været en trendsættende virksomhed i branchen.

Markedet i 90’erne bliver drevet med udgangspunkt i eksport af smågrise befængt med nysesyge og dysenteri. Porc-Ex A/S begynder at systematisere indkøb og salg samt gør samtidig meget ud at være transparent omkring grisenes sundhed, hvilket er med til at skabe nye rammer i markedet, hvor Porc-Ex A/S er med til at forbedre forholdene og har været toneangivende for den udvikling der siden har været frem til i dag, hvor der årligt eksporteres omkring 15 mio. smågrise årligt ud af Danmark.

For at omkostningsminimere transportpriserne får Porc-Ex A/S bygget de første 5 dækkede trailere hos en vognbygger i Spanien med ca. 160 m2 etageareal, hvilket var en uhørt tankegang dengang, men som i dag er standard hos hovedparten af smågrisetransporterne på markedet.

Porc-Ex A/S har igennem hele sit virke i smågrisebranchen været trendsættende og førende inden for nye tiltag for at minimere omkostningerne, levere sunde og gode grise under gode dyrevelfærdsmæssige forhold. Du som leverandør og kunde er sikker på, at grisene kommer sikkert fra den danske stald og frem til modtageren.

FÅ ET OVERBLIK

Vores services

PROFESSIONALITET OG KLARE AFTALER

Porc-Ex giver dig sikkerhed

Vi bestræber os på omkostningsminimering, så der bliver flest mulig penge til producenten, bl.a. ved at omkostningsminimering i alle led af processen fra svineproducent til slutbruger. Professionalitet og klare aftaler er en selvfølgelighed i vores samarbejde med vore leverandører, ligesom kvalitet under transport spiller en altafgørende rolle for os, når grisene skal transporteres til deres nye ejer.
Vores slogan er: ”Prisen flytter grisen”, uanset om markedet er på vej op eller ned.

Hvorfor bør du sælge dine smågrise til porc-ex?

Porc-Ex A/S giver dig sikkerhed for, at alle juridiske forpligtelser overholdes, herunder reklamation, overholdelse af betalingsfrist, finansiering af eksportmoms, svindel, værneting, transport etc. Vi sørger for alt det praktiske i forhold til eksportportal, embedsdyrlæge, Traces etc.

Gode grunde til at vælge Porc-Ex:

  • Professionel eksport af smågrise
  • Vores slogan er “Prisen flytter grisen”
  • Vi har et bredt kontakt-og agentnet i Europa
  • Vi anvender udelukkende Danish Transport- og QS-godkendte transportører
  • Vi har god kreditværdighed
  • Vi siger hvad vi gør og vi gør hvad vi siger

Har ovenstående vakt din interesse, så kontakt en af landets førende grise omsættere. Vi står gerne til rådighed for yderligere spørgsmål på telefonen samt et eventuelt besøg hos dig.

INDBLIK I HVERDAGEN

Billeder fra dagligdagen