LID OM OS

Om os

Noteringer

Transport af smågrise

Eksportcenter

SMS-Service

Udvikling i svineproduktionen

Motiveret og engageret i eksport af smågrise

Verden er i konstant forandring og udvikling, så meget, at man hele tiden skal være oppe på beatet for at følge med. Dette fænomen gælder i særdeleshed for landbruget generelt, men i høj grad også svineproduktionen.

Den nuværende turbulens og debat, om hvorvidt grise skal slagtes i Danmark eller om de delvist kun skal fødes i Danmark og derefter eksporteres som smågrise, tror vi på at markedsmekanismerne automatisk regulerer. Porc-Ex A/S skal være med til at drive den bæredygtige fremtid på en balanceret og rationel måde.

Takket være Anders Vernersens (Axelborg) matematiske hjerne, har han igennem de sidste ca. 25 år, udviklet dansk grisegenetik til at være førende på verdensplan.

Især reproduktionsegenskaberne sætter hver dag nye rekorder, hvilket i kombination med en uovertruffen ledelse hos danske smågriseproducenter bevirker, at Danmark efter vores mening også i fremtiden vil være Europas største eksportører af smågrise til Europa.

Porc-Ex A/S er motiveret og engageret i eksport af smågrise, således ressourcerne og eksporten kan komme dansk landbrug til gode ved at sikre den bedste økonomi og de bedste afsætningsvilkår for de danske svineproducenter.

Stor erfaring og ekspertise

Om Porc-Ex A/S

Har du interesse i at prøve et alternativ til at sælge dine grise, kunne en henvendelse til Porc-Ex A/S være en mulighed. Vi har altid som mål at sælge grisene, der hvor de bedste priser kan opnås, og har via denne politik opbygget et bredt kontakt- og agentnet på alle vigtige europæiske markeder.

Porc-Ex køber såvel i kontrakt som til puljeomsætning efter flere beregningsmodeller.

Hvorfor vælge Porc-Ex?

Porc-Ex er førende og trendsættende indenfor køb og salg af smågrise til eksport. Vi bestræber os på omkostningsminimering, så der bliver flest mulig penge til producenten, bl.a. ved at omkostningsminimering i alle led af processen fra svineproducent til slutbruger. Professionalitet og klare aftaler er en selvfølgelighed i vores samarbejde med vore leverandører, ligesom kvalitet under transport spiller en altafgørende rolle for os, når grisene skal transporteres til deres nye ejer. Vores slogan er: ”Prisen flytter grisen”, uanset om markedet er på vej op eller ned.

Gode grunde til at vælge Porc-Ex:

  • Professionel eksport af smågrise
  • Vores slogan er “Prisen flytter grisen”
  • Vi har et bredt kontakt-og agentnet i Europa
  • Vi anvender udelukkende Danish Transport- og QS-godkendte transportører
  • Vi har god kreditværdighed
  • Vi siger hvad vi gør og vi gør hvad vi siger

Porc-Ex A/S giver dig sikkerhed for, at alle juridiske forpligtelser overholdes, herunder reklamation, overholdelse af betalingsfrist, svindel, værneting, transport etc. Vi sørger for alt det praktiske i forhold til eksportportal, embedsdyrlæge, Traces etc.

INDBLIK I HVERDAGEN

Billeder fra dagligdagen