• Dansk
  • English
  • Italiano
  • Polski
  • Deutsch

Własne centrum eksportu

Założyliśmy nasz własny ośrodek eksportu w Birkely w którym pod ścisłą kontrolą jedynie prosięta Porc-Ex o różnym statusie zdrowotnym są przeładowywane.

Obiekt posiada powierzchnię zdolną pomieścić do trzech ciężarówek jednocześnie, co stanowi do 750 sztuk prosiąt o masie 30 kg (pojemność do 4.000 prosiąt dziennie).

Centrum Eksportu Birkely znajduje się w Baskærvej 19, DK-6040 Egtved.

Vask_rampe
To5daekkere_u
Birkely 017
Birkely_omlaesning